Indmeldelse i Hovedstadens Jernbane-Idræt  


Som medlem kan optages enhver medarbejder, ansat i en virksom med tilknytning til jernbanerne i Danmark
herunder:

  • Pensionister og efterlønsmodtagere
  • Ægtefælle
  • Samlever med fælles folkeregisteradresse i 6 måneder
  • Børn, herunder papirløse, der er hjemmeboende og er mellem 16 og 21 år. 

Ovenstående er en del af vedtægternes §4

Foreningskontingentet er for aktive 35.-kr. pr. måned eller 420.-kr om året.
Det giver mulighed for at benytte tilbuddene fra alle afdelinger.
Der opkræves dog et særkontingent på 160.-kr. til bowling i World Cup Hallen i Rødovre pr. måned.

Passive medlemmer i Hovedstadens Jernbane-Idræt betaler 8.-kr. pr. måned eller 96.-kr. om året.

Foreningens Konto:  Den Danske Bank, reg: 1551 konto nr: 9135707

Indmeldelse af nye medlemmer her

Indmeldelse af ægtefælle/samlever/børn her

Ved udmeldelse, husk fulde navn samt fødsels data. her

Rejsetilskud til stævner under Jernbanefritid.

Medlemmer med mulighed for fribefordring kan ikke få tilskud på de strækninger hvor fribefordringen kan benyttes.

Medlemmer uden mulighed for fribefordring,  kan vælge mellem at få et tilskud svarende til ½ togbillet eller kørsel  efter statens laveste km godtgørelse samt ½ bro/færgebillet

Godtgørelse af dokumenterede udgifter sker gennem HI`s kasserer på en særlig blanket. Blanket til rejsetilskud, her. - sendes til foreningens kasserer, her.

Rejsetilskud til stævner under Jernbanefritid, her.

Adresseændring eller ny mail sendes til kassereren, her.

 

OK sponsoraftale