Indmeldelse i Hovedstadens Jernbane-Idræt  


Som medlem kan optages enhver medarbejder, ansat i en virksom med tilknytning til jernbanerne i Danmark
herunder:

  • Pensionister og efterlønsmodtagere
  • Ægtefælle
  • Samlever med fælles folkeregisteradresse i 6 måneder
  • Børn, herunder papirløse, der er hjemmeboende og er mellem 16 og 21 år. 

Ovenstående er en del af vedtægternes §4

Foreningskontingentet er for aktive 35.-kr. pr. måned eller 420.-kr om året.
Det giver mulighed for at benytte tilbuddene fra alle afdelinger.
Der opkræves dog et særkontingent på 160.-kr. til bowling i World Cup Hallen i Rødovre pr. måned.
Gældende fra den 1.august 2016 til den 31.juli 2017

Passive medlemmer i Hovedstadens Jernbane-Idræt betaler 8.-kr. pr. måned eller 96.-kr. om året.

Foreningens Konto:  Den Danske Bank, reg: 1551 konto nr: 9135707

Indmeldelse af nye medlemmer her

Indmeldelse af ægtefælle/samlever/børn her

Ved udmeldelse, husk fulde navn samt fødsels data. her

OK sponsoraftale