Medlemskab

Medlemskab af Hovedstadens Jernbane-Idræt  

Som medlem kan optages enhver medarbejder ansat i en virksomhed med tilknytning til Jernbanerne i Danmark herunder pensionister og efterlønsmodtagere, - samt ægtefælle/samlever/børn af en ansat i et jernbanerelateret job. Medlemmernes evt. nye ægtefæller/samlever/børn kan optages som medlem i Hovedstadens Jernbane-Idræt. Alle medlemmer af Hovedstadens Jernbane-Idræt kan forblive som medlem, så lang tid de selv ønsker.

Ovenstående er en del af vedtægternes §4

Foreningskontingentet er for aktive 37.-kr. pr. måned eller 444.-kr. om året.
Det giver mulighed for at benytte tilbuddene fra alle afdelinger.

Der opkræves dog et særkontingent på 100.-kr. til bowling i World Cup Hallen i Rødovre pr. måned.
Ønsker man at spille Padel Tennis opkræves der et særkontingent på 100.-kr. pr. spiller pr. måned.

Passive medlemmer i Hovedstadens Jernbane-Idræt betaler 8.-kr. pr. måned eller 96.-kr. om året.

Foreningens Konto:  Den Danske Bank, reg: 1551 konto nr: 9135707