Hovedstadens Jernbane-Idræt

Aktuelle aktiviteter

Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt.

Der indkaldes hermed til generalforsamling, jfr. HI´s vedtægter § 8,

Tirsdag den 28. februar 2023.
Kl. 18:00 i foreningens lokaler på ”Gl. Ellebjerg St.”.

Med følgende dagsorden.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af sekretær.
 3. Protokol.
 4. Beretning.
 5. Regnskab 2022.
 6. Indkomne forslag.
 7. Budget.         (Herunder fastsættelse af næste års kontingent)
 8. Valg:

                      a: Valg af formand for 2 år.                                (Tony Kim Andersen, modtager genvalg)   
                      b: Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.       (Lars N. Modig, modtager genvalg
                      c: Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år.       (Bruno Kaae ønsker at udtræde af bestyrelsen)
                     d: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 1 år.      (1: Claus Farver – 2: Kent Boye)           
                     e: Valg af 1 revisor for 2 år.                                 (John Pagh, modtager genvalg)
                     f: Valg af 1 revisorsuppleant for 2 år.             (Hans Chr. Nielsen)

 1. Fremtidig virksomhed.
 2. Eventuelt.
 3. Afslutning.

Ad 3)   Protokol vil være til gennemsyn fra kl. 17:30.
Spørgsmål til protokollen behandles under dette punkt.

Ad 6)   Forslag til behandling, skal være formanden i hænde senest
Tirsdag den 14.februar 2023, jfr. HI´s vedtægter § 8.

Forslag skal altid offentliggøres inden generalforsamlingen.
Jfr. HI´s vedtægter § 8.

 

På bestyrelsens vegne.

Tony Kim Andersen

Formand.