Indkaldelse til generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2024

13. januar 2024

 

Generalforsamling.

Der indkaldes hermed til generalforsamling, jfr. HI´s vedtægter § 8,

Onsdag den 14. februar 2024.

Kl. 18:00 i foreningens lokaler på ”Gl. Ellebjerg St.”.

Med følgende dagsorden.

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af sekretær.
 3. Protokol.
 4. Beretning.
 5. Regnskab 2023.
 6. Indkomne forslag.
 7. Budget.         (Herunder fastsættelse af næste års kontingent)
 8. Valg:

                      a: Valg af kasserer for 2 år.  (Willie Nordahl Jensen, modtager genvalg)   

                      b: Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. (John L. Nielsen, modtager genvalg

                      c: Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. (Claus Farver, modtager genvalg)

                      d: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 1 år. (1: Lars P. Sørensen – 2: Kent Böye)           

                      e: Valg af 1 revisor for 2 år.  (Finn E. Hansen, modtager genvalg)

                      f: Valg af 1 revisorsuppleant for 2 år. (Kim Møller)

 1. Fremtidig virksomhed.
 2. Eventuelt.
 3. Afslutning.

Ad 3) Protokol vil være til gennemsyn fra kl. 17:30.
Spørgsmål til protokollen behandles under dette punkt.
Ad 6)             Forslag til behandling, skal være formanden i hænde senest
onsdag den 31.januar 2024, jfr. HI´s vedtægter § 8.
Forslag skal altid offentliggøres inden generalforsamlingen. Jfr. HI´s vedtægter § 8.

På bestyrelsens vegne.

Tony Kim Andersen
Formand.

 

Indkaldelse Generalforsamling 2024, lagt HI´s hjemmeside lørdag den 13.januar 2024.

 Indkaldelse til Hovedstadens Jernbane-Idræt 2024

Beretningen 2023.

Regnskab 2023.